Sprzęt pływający – zasady użytkowania

Bezpieczna łódź wędkarska

Wydanie sprzętu

Po przyjeździe do ośrodka wędkarskiego gospodarz wydaje Państwu zamówiony sprzęt pływający i udziela krótkiego przeszkolenia z jego obsługi. Gospodarz powinien wydać Państwu także wiosła (poza dużymi i ciężkimi łodziami w Norwegii, Islandii bądź Kanadzie), kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne oraz przynajmniej jedną kotwicę (poza łowiskami morskimi w Norwegii, Islandii, Kanadzie, itp.). Jeśli na łodzi nie ma któregoś z wymienionych elementów wyposażenia, prosimy udać się do gospodarza i żądać jego wydania (w przypadku problemów komunikacyjnych prosimy dzwonić do naszego biura). Bez tych elementów wyposażenia nie należy rozpoczynać wędkowania, gdyż wiązać się to może w pewnych sytuacjach z potencjalnym zagrożeniem zdrowia i życia wędkujących osób.

Wiemy też, że niektórzy wędkarze lubią używać własnych kotwic, które wraz z linką wożą ze sobą z kraju na wyprawy. Wówczas zalecamy używanie obłej kotwicy (lub po prostu przywiązanego do linki kamienia), gdyż inne typy ciężarków często klinują się w kamienistym dnie, tak więc może to się skończyć koniecznością cięcia linki i utratą sprzętu.

Nie pływamy po alkoholu

Prowadzący łódź nie może znajdować pod wpływem alkoholu - prosimy każdorazowo zapytać o aktualny dopuszczalny limit gospodarza wydającego grupie łódź (w różnych krajach są różne przepisy). Jednak nawet gdy limit dopuszcza spożycie przez kierującego łodzią pewnej ilości alkoholu, to w przypadku kolizji lub zniszczenia łodzi - prowadzonej lub innej - stwierdzenie jakiejkolwiek obecności alkoholu we krwi prowadzącego może mieć dla niego poważne konsekwencje finansowe.

Generalnie osoby nieprowadzące łodzi też nie powinny być pod wpływem alkoholu na wodzie, bo przy wystąpieniu jakiegoś niebezpieczeństwa zwiększa to zagrożenie dla ich życia. Dopiero po zakończonym łowieniu jest najlepszy czas na wypicie szklaneczki whisky - przy kolacji lub przy kominku w trakcie dyskusji o przeżytych tego dnia wędkarskich przygodach. To stara dobra tradycja wędkarskich wypraw.

Oględziny łodzi, odpowiedzialność za użytkowany sprzęt oraz kaucja zwrotna

W niektórych ośrodkach wędkarskich przed wydaniem sprzętu pływającego goście proszeni są o podpisanie oświadczenia, że przejmują odpowiedzialność za powierzony im sprzęt pływający. Jest to normalna procedura. W większości ośrodków wędkarskich gospodarze pobierają także kaucje zwrotną za każdą wynajętą łódź wędkarską (zwykle od 700 do 2000 PLN). Kaucje są oczywiście zwracane pod koniec pobytu (jeśli nie ma żadnych uszkodzeń łodzi i silnika).

Prosimy o dokładne sprawdzenie łodzi oraz silnika przed pierwszym wypłynięciem na łowisko – najlepiej w obecności gospodarza. Sugerujemy, aby we własnym interesie obejrzeli Państwo szczególnie śrubę silnika i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych uszkodzeń zgłosili to gospodarzowi.

Jest też możliwe (a nawet wskazane) wykonanie w obecności gospodarza aparatem cyfrowym z datownikiem zdjęć, które dokumentowałoby stan śruby w momencie przejęcia przez Państwa łodzi do użytkowania. Pozwoli to uniknąć później nieporozumień i w jasny sposób zdejmie z Państwa odpowiedzialność za niezawinione zniszczenia sprzętu (podobne procedury stosuje się choćby w wypożyczalniach samochodów, odnotowując w protokole widoczne uszkodzenia wynajmowanego auta). W przypadku zauważenia jakichkolwiek innych usterek łodzi należy je również zgłosić gospodarzowi przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu.

Ostrożność w trakcie pływania

Uwaga! Na wielu zagranicznych łowiskach mogą występować liczne głazy, rafy, skały i kamieniste wypłycenia. Szczególnie ma to miejsce w Skandynawii, gdzie wody mają nieco inny charakter niż znane nam mazurskie jeziora oraz polskie wody przybrzeżne Bałtyku. Zalecane jest zatem używanie echosondy (głębokość łowiska potrafi zmieniać się diametralnie) a także – szczególnie na początku pobytu – ostrożna, niezbyt szybka jazda i baczne zwracanie uwagi na oznakowanie podwodnych „niespodzianek” (boje, tyczki). Po 1-2 dniach ostrożnego pływania wędkarze mają już względnie dobre rozeznanie zagrożeń i mogą pływać nieco pewniej, a zatem i szybciej. Choć wszystkiego nie da się nigdy przewidzieć, gdyż są również takie łowiska, gdzie nawet miejscowi po wielu latach pływania poznają nowe, nieznane im wcześniej wypłycenia i głazy… Szczególnie, gdy wysokość lustra wody podlega znacznym wahaniom.

Uszkodzenia sprzętu i ubezpieczenie

W przypadku uszkodzenia łodzi i silnika należy liczyć się z koniecznością pokrycia kosztów naprawy, które określane są przez gospodarza ośrodka wędkarskiego lub wyspecjalizowany warsztat naprawczy. Koszty naprawy są zróżnicowane i zależą od stopnia uszkodzenia silnika, marki oraz modelu. Najczęściej uszkodzeniu ulega śruba silnika, która w przypadku nawet niewielkiego uszkodzenia jest wymieniana przez gospodarza ośrodka na nową (koszt od 300–400 PLN w przypadku silników o małej mocy do nawet 1000–1500 PLN w przypadku mocniejszych silników).

W Szwecji nie praktykuje się naprawy wygiętych śrub, co jest powszechne w Polsce, stąd w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, wielu polskich wędkarzy jest zaskoczonych kosztami. Dlatego należy pamiętać o tym, zanim rozpocznie się użytkowanie łodzi. Gospodarze mają do tego prawo, jak każdy posiadacz prywatnej własności.

W przypadku bardzo poważnych uszkodzeń (pragniemy Państwa uspokoić, że takie zdarzają się niezwykle rzadko) koszty naprawy łodzi/silnika mogą wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych. Dlatego jeszcze raz apelujemy o spokojne i przemyślane poruszanie się łodzią. Aby zminimalizować ryzyko ponoszenia kosztów za uszkodzenie silnika/łodzi sugerujemy wykupić przed wyjazdem ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna) w jednym z renomowanych towarzystw ubezpieczeniowych (AXA, PZU, Allianz, Warta itp.). Ubezpieczenie od uszkodzeń sprzętu pływającego można też wykupić na miejscu w niektórych ośrodkach wędkarskich (szczególnie w Norwegii).

Koszt takiego ubezpieczenia oscyluje w granicach 100–300 PLN za jedną łódź (za tygodniowy wynajem) i nie jest szczególnie poważnym wydatkiem jeśli podzielimy tę kwotę przez liczbę korzystających z łodzi. W niektórych ośrodkach wędkarskich (szczególnie w Norwegii) wykupienie takiego ubezpieczenia jest obligatoryjne, a niektóre oferują je tylko zainteresowanym klientom. Takie ubezpieczenie (zawierane na miejscu w ośrodku wędkarskim) działa na zasadzie zminimalizowania udziału własnego w szkodzie łodzi/silnika w przypadku poważnych uszkodzeń. Oznacza to, iż w przypadku poważnych uszkodzeń wynajmujący odpowiada za uszkodzenia tylko do pewnej wysokości (zazwyczaj 1000–1500 PLN), a uszkodzenia ponad tę kwotę są pokrywane przez ubezpieczenie. Więcej informacji na temat ubezpieczeń udzieli Państwu chętnie nasz dział sprzedaży: 22 894 58 12.

Bezpieczna łódź wędkarska

Sprzątanie łodzi po zakończonym pobycie

Ostatniego dnia pobytu łódź należy zdać gospodarzowi w takim stanie, w jakim została Państwu przekazana na początku pobytu. Dotyczy to także tych klientów, którzy mają wykupioną usługę sprzątania końcowego domku/apartamentu. Sprzęt do mycia łódki (gąbka, ścierka, wiaderko) jest zazwyczaj schowany w łódce lub znajdziemy go w specjalnym pomieszczeniu na przystani. Jeśli nie – należy poprosić o wydanie takiego sprzętu gospodarza.

Paliwo do łodzi

Jeżeli będą Państwo korzystać z łodzi motorowej, paliwo uzupełnia najczęściej gospodarz. Należy jednak samemu zawsze po zakończonym łowieniu skontrolować stan zbiorników i ewentualnie poprosić gospodarza o przygotowanie paliwa na kolejny dzień łowienia. Na imprezach wędkarskich paliwo do łodzi jest dodatkowo płatne gospodarzowi według zużycia (rozliczenie z gospodarzem następuję zazwyczaj ostatniego dnia pobytu). Przed rozpoczęciem wędkowania należy zapytać gospodarza o cenę paliwa (może trochę odbiegać w górę od cen na stacjach benzynowych, gdyż dochodzi transport, magazynowanie, mieszanie z olejem etc.) oraz jego rodzaj i sposób nalewania. Aby zapobiec późniejszym nieporozumieniom, najlepiej na bieżąco monitorować i odnotowywać każdorazowe uzupełnianie paliwa przez gospodarza (liczba litrów) w jego obecności, a na koniec po zsumowaniu sprawdzić stan swoich notatek z rachunkiem wystawionym przez gospodarza. Nie powinno być wówczas żadnych rozbieżności i zaskoczenia wysokością rachunku.

Niekiedy wędkarze sami zaopatrują się w paliwo na specjalnych stacjach wodnych (Szwecja, Norwegia, Islandia) lub na zwykłych stacjach benzynowych dla samochodów. Winni wówczas poprosić gospodarza o niezbędne informacje na temat rodzaju tankowanego paliwa, gdyż w przypadku uszkodzenia silnika niewłaściwym paliwem zatankowanym na samoobsługowej stacji to użytkownicy łodzi ponoszą za taką szkodę odpowiedzialność.

Licencje na prowadzenie łodzi w Norwegii

Uwaga! Według obecnie obowiązujących przepisów każda osoba urodzona w dniu 1 stycznia 1980 roku lub po tej dacie, która steruje łodzią o długości 8 metrów lub więcej i/lub z silnikiem o mocy 25 KM lub więcej, musi posiadać norweskie świadectwo żeglarskie lub uprawnienia młodszego lub starszego sternika motorowodnego (uzyskane w Polsce). Prowadzenie łodzi o podanych wyżej parametrach bez wymaganych zezwoleń jest zabronione prawnie i może skutkować surowymi sankcjami (wysokie kary finansowe, a nawet areszt).

Nowe przepisy nie dotyczą osób urodzonych przed tym terminem, które mogą prowadzić łodzie na dotychczasowych zasadach - tzn. bez żadnych zezwoleń czy patentów. Uczulamy jednak osoby młodsze, aby już teraz zadbały o wyrobienie sobie stosownych uprawnień i nie miały w przyszłości żadnych problemów z podejmowaniem wędkarskich wypraw do Norwegii. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z naszym biurem. Chętnie udzielimy informacji, jak uzyskać w Polsce stosowne zezwolenia.

Nie wypływaj bez naładowanego telefonu

Wyruszając na wodę zawsze powinniśmy mieć ze sobą zabezpieczony przed wilgocią (np. zawinięty w foliową torebkę) oraz naładowany na maksimum telefon z wbitym do pamięci numerem gospodarza. W przypadku awarii czy innego zagrożenia należy się skontaktować z nim celem uzyskania porady, jak rozwiązać dany problem. Jeśli na wodzie wystąpi poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników łodzi, w przypadku niemożności dodzwonienia się do gospodarza (co zdarza się niezmiernie rzadko) należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Duży ma pierwszeństwo

Proszę pamiętać również, że na wodzie zawsze większa jednostka ma pierwszeństwo wobec mniejszej, co należy uwzględnić, jeśli obie są na kursie kolizyjnym.

Bezpieczna łódź wędkarska

Szczególnie ważne jest zachowanie ostrożności w pobliżu portów morskich czy na stałych trasach promów (np. w Norwegii czy szwedzkiej Karlskronie). Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że jednostki największe (statki, promy) nie są w stanie wyhamować zbyt szybko, w wielu sytuacjach nie są też w stanie ominąć potencjalnej przeszkody ze względu na otaczające ich tor mielizny. Tak więc należy unikać przebywania na ich szlaku, a jeżeli już się na ich torze znajdziemy, w przypadku ich zauważenia najlepiej od razu przemieścić się w bezpieczne miejsce.


Nasi konsultanci

Maciek Rogowiecki Tomasz Wieczorek

Siedziba biura

EVENTUR FISHING
ul. Roentgena 23 lok. 21, III piętro
02-781 Warszawa

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00

telefon: + 48 22 894 58 12
faks: + 48 22 894 58 16