Rezygnacja z imprezy

Bezpieczna łódź wędkarska

Każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie

Poniesione przez biuro koszty, w zależności od momentu odstąpienia przez Podróżnego od Umowy, mogą być bardzo zróżnicowane – czasem nie ma ich wcale, czasem są niewielkie, innym razem znaczne bądź nawet zbliżone do pełnej ceny imprezy. Np. bilety lotnicze czy promowe zakupywane są u przewoźników w korzystnych cenowo taryfach, które jednak uniemożliwiają ich zwrot czy przebukowanie. Koszt w tym przypadku wynosi więc niemal zawsze 100% ceny biletów. W przypadku innych świadczeń, zależy to od indywidualnych umów Organizatora, czyli biura Eventur, z poszczególnymi dostawcami pojedynczych usług (zakwaterowanie, łodzie, przewodnicy etc.). Oczywiście Podróżny może zażądać udokumentowania poniesionych kosztów, a biuro Eventur przedstawi mu wtedy taką dokumentację.

Dobrze się ubezpieczyć

Zalecamy więc zawarcie odrębnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy lub przerwania w niej uczestnictwa. Wówczas Podróżny jest chroniony przed stratą całości lub części wpłaconych środków w przypadku wystąpienia ważnych zdarzeń losowych (np. choroba). Warunki do ubiegania się o odszkodowanie określone są w polisie danego ubezpieczyciela. Podróżny może wykupić to ubezpieczenie dodatkowo za pośrednictwem naszego biura lub we własnym zakresie. W przypadku ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy lub przerwania w niej uczestnictwa Podróżny ma na to 5 dni od daty zawarcia umowy na imprezę turystyczną z biurem. Po tym terminie wykupienie takiego ubezpieczenia nie jest możliwe.


Nasi konsultanci

Maciek Rogowiecki Tomasz Wieczorek

Siedziba biura

EVENTUR FISHING
ul. Roentgena 23 lok. 21, III piętro
02-781 Warszawa

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00

telefon: + 48 22 894 58 12
faks: + 48 22 894 58 16